Firma DaZa se snaží nabídnout správná řešení a specifikaci materiálů pro:
 
zajištění všech typů prostupů a spár v požárně-odolných stropech a stěnách.


Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních systémů zabraňují šíření ohně, kouře a toxických plynů.


Tyto systémy brání rychlému šíření požáru uvnitř budov skrze požárně dělící
konstrukce a zajišťují požární odolnost podle kritérií celistvosti E a tepelné izolace I ve všech kritických místech těchto konstrukcí.


Tím je určená doba (vyjádřena v minutách), po kterou si stavební konstrukce udržují schopnost zabránit šíření ohně.


profil firmy mechanické montáže elektromontáže projekční činnost reference
protipožární zabezpečení výškové práce zámečnická činnost protipožární prostupy